http://www.avayenasim.com/

امید خاکساری

ساز های کوبه ای :دف -تمبک-دایره-کوزه-تمپو-تومبا-کاخن
پیشینه هنری
نوازنده سازهای کوبه ای (تمبک-دف-دایره-کوزه-تمپو-تومبا-کاخن)و همچنین گرافیست و عکاس هنری نیز میباشد.امید خاکساری عضو مرکز تخصصی تمبک ودف -عضو موسیقی گروه رهاب و سرپرست گروه موسیقی دلنواز است که تا کنون اجراهای متعدد در دانشگاه ها و فرهنگسراهای مختلف برگزار نموده است.
روزهای حضور
یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
امید خاکساری
در حال بارگذاری ...