http://www.avayenasim.com/

حسین همت آبادی

سنتور سرپرست گروه همت
پیشینه هنری
حسین همت آبادی دستور سنتور را نزد پرویز مشکاتیان شروع کرد و سپس نزد سعید ثابت ادامه دادو دوره های متوسط و پیشرفته را در محضر استاد پایور به مدت 10سال فرا گرفت از جمله فعالیتهای وی شرکت در جشنواره فجر-تشکیل و سرپرستی گروه همت در سال 75 نوشتن مقاله های متعدد و همچنین تدریس و ساخت قطعاتی برای سنتور و ارکستر میباشد.
روزهای حضور
شنبه
حسین همت آبادی
در حال بارگذاری ...